Papildomas vairuotojų mokymas pažeidus Kelių eismo taisykles

Pažeidusiems kelių eismo taisykles, atimta teisė vairuoti

Esi pradedantysis vairuotojas ir pažeidei KET(neturintiems 2 metų stažo)? Tu turi tai žinoti

 • Nepraleidai pėsčiojo?
 • Pažeidei lenkimo taisykles?
 • Vairuojant naudojaisi  mobiliojo ryšio priemonėmis?
 • Nesilaikei eismo reguliavimo signalų ?
 • Nenaudojai  įspėjamųjų signalų ?
 • Pažeidei važiavimo per sankryžas tvarką?
 • Nesisegei saugos diržo ar šalmo ?
 • Viršijai leistiną greitį daugiau kaip 10 km/h ?
 • Vairavai neblaivus (nuo 0 promilės iki 0,4 promilės)?
 • Sukėlei eismo  įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata?                                                                                                                 Atmink, kad papildomą vairuotojų mokymą privalai baigti, per vienerius metus nuo pažeidimo padarymo datos. Pradedantysis vairuotojas , nebaigęs papildomo mokymo per 1 metus nuo pažeidimo padarymo dienos netenka teisės vairuoti transporto priemonės , o jo turimas vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiam pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones grąžinama tik valstybės įmonėje „Regitra“ perlaikius vairavimo egzaminą ir išduodant jam 2 metus galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kurį reikės pakeisti į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų:

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – administracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

Praradus vairuotojo pažymėjimą, papildomai reikia pasitikrinti sveikatą (jei teisė vairuoti atimta už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar kitų medžiagų), gauti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą bei išklausyti papildomo vairuotojų mokymo kursus. 
Jei teisė vairuoti buvo atimta metams ar ilgiau – teks iš naujo perlaikyti ir teorinį bei praktinį vairavimo egzaminą VĮ „Regitra“.

Mokymo kursą sudaro:

Mokymo turinys:

 • 45 minutes individualiai su psichologu analizuoti padarytą (-us) Kelių eismo taisyklių pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • atlikti 45 min.trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą „B“ kategorijos transporto priemone
 • 90 min psichologijos kursas
 • 45 min bendrasis teorijos mokymo kursas
 • žinių patikrinimo testas

REGISTRACIJA:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 2. Įsigaliojęs teismo sprendimas arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta
  administracinė atsakomybė;( https://epaslaugos.ird.lt )
 3. Pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė
  KET pažeidimą, už kurį jam buvo atimta teisė vairuoti) .
 4. Galiojanti vairuotojo sveikatos medicininė pažyma.

Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodame papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną.

KURSŲ KAINA:

Vienam asmeniui – 110 eurų

Kai kuriais atvejais reikia iš naujo pasitikrinti sveikatą

Praradus vairuotojo pažymėjimą, pasitikrinti sveikatą privaloma iš naujo tik tuomet, jei teisė vairuoti buvo atimta dėl to, kad vairuotojas vairavo neblaivus. Tokiu atveju į pažymą apribojimuose yra įrašoma, kad vairuotojas vairavo neblaivus.

Jei teisė vairuoti buvo atimta dėl to, kad vairuotojas vairavo arba įvykdė pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs, teks išklausyti ir mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, tai galite padaryti ir pas mus.

Perlaikyti egzaminus galima pasiruošus savarankiškai .

Jei teisė vairuoti buvo prarasta metams ar daugiau, teks perlaikyti teorinį ir praktinį egzaminą VĮ „Regitra“. Jiems galima pasiruošti savarankiškai, tačiau norint išlaikyti egzaminus, rekomenduojama  pasikartoti Kelių eismo taisykles, spręsti KET testus ir keletą valandų pasipraktikuoti su vairavimo instruktoriumi.1