Naudinga informacija

JEI NERANDATE INFORMACIJOS PRAŠOME SKAMBITI TELEFONU +37065691188

Mokinių grupių mokymo pradžios data

​Susidarius 10 asmenų grupei, teorijos mokymo pradžia – kiekvieno mėnesio pirmasis pirmadienis, 15 val.
 

Teorijos mokymo tvarkaraščiai

Pirmadieniais/ trečiadieniais/ penktadieniais – 15 val.

Papildomas prasižengusių vairuotojų mokymas

 • registracija vykdoma nuolat;
 • papildomas prasižengusių vairuotojų mokymas vyksta vieną kartą per savaitę;
 • papildomo prasižengusių vairuotojų mokymo trukmė – viena diena.

AM kategorija – mopedai/ lengvieji keturračiai

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 15 m.
Teorijos mokymo paslaugą sudaro:

 • 40 ak/ val. teorijos mokymo;
 • kompiuterinės egzaminavimo ir mokymo programos;
 • dokumentų tvarkymas;
 • konsultacijos.​

A kategorijos vairavimo kursų informacija

 • Teorinio mokymo konsultacijos su dėstytoju
 • Praktinis vairavimas 10 ak. val su kuru.
 • KET kompiuterinės programos
 • Dokumentų tvarkymas
 • Mokyklinis egzaminas (praktinis vairavimas)
 • Vairavimo mokymo aikštelė

A kategorija– triračiai, kurių galia didesnė kaip 15 kW, ir motociklai;

A kategorija – nuo 20 metų, išskyrus teisę vairuoti triračius. Norint įgyti teisę vairuoti A kategorijos motociklus, reikia turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą. Reikalavimas turėti dvejų metų A2 kategorijos transporto priemonių vairavimo stažą netaikomas 24 metų sulaukusiems asmenims. Teisė vairuoti triračius, kurių galia didesnė kaip 15 kW, suteikiama nuo 21 metų;
Vairuotojo pažymėjimu patvirtinta teisė vairuoti A kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir A1, A2 kategorijų transporto priemones.

A2 kategorijos kursai:

A2 kategorija – motociklai, kurių galia ne didesnė kaip 35 kW, galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,2 kW/kg ir kurie nėra kilę iš daugiau kaip du kartus galingesnės transporto priemonės
A2 kategorija – nuo 18 metų
A2 kategorijos transporto priemones suteikia teisę vairuoti ir A1 kategorijos transporto priemones

A1 kategorijos kursai:

A1 kategorija – motociklai, kurių variklio darbinis tūris didesnis kaip 50 cm3, bet ne didesnis kaip 125 cm3, galia neviršija 11 kW, o galios ir svorio santykis ne didesnis kaip 0,1 kW/kg, taip pat triračiai, kurių galia ne didesnė kaip 15 kW;
A1 kategorija – nuo 16 metų

 

B kategorijos vairavimo kursai:

Minimalus amžius, nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti – 18 m., mokytis galima pradėti nuo 17 m.

Teorijos/ praktinio vairavimo mokymo paslaugą sudaro:

 • 40 ak/ val. teorijos mokymo;
 • 30 ak/ val. praktinio vairavimo;
 • mokomoji medžiaga;
 • kompiuterinės egzaminavimo ir mokymo programos;
 • teorijos žinių galutinė įskaita;
 • praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaita, darant vaizdo ir garso įrašą;
 • dokumentų tvarkymas;
 • konsultacijos
 • B kategorijos vairavimo kursai – automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3500 kg ir kurie skirti ir suprojektuoti vežti ne daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo. Šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg. Šie automobiliai taip pat gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, tačiau šio junginio didžiausioji leidžiamoji masė turi būti ne didesnė kaip 4250 kg. Automobilio ir priekabos, kurios didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 750 kg, junginį, kurio didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3500 kg, leidžiama vairuoti tik išlaikius įgūdžių ir elgsenos patikrinimo egzaminą VĮ „Regitra“.
 • Patikrinimo klausimai prieš praktinį egzaminą VĮ “Regitra” https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/egzaminai/praktikos-egzaminas-6

Darbo tvarkos taisyklių išrašas

 • ​Vairuotojų mokymas vairavimo mokykloje vykdomas vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos  2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Vairuotojų papildomas mokymas vairavimo mokykloje vykdomas vadovaujantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos  2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Mokinių asmens duomenys vairavimo mokykloje tvarkomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nustatyta tvarka